• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce školy DELTA, Pardubice a firem Bc. Adam Polet a eBRÁNA při využití odborníka z praxe při realizaci profilové maturitní zkoušky žáků oboru vzdělání Informační technologie

DELTA PardubiceŠkola: DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o., Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Firmy: Bc. Adam Polet, Janáčkova 361, 533 45 Čeperka; eBRÁNA s. r. o., Staňkova 1322, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Střední škola informatiky a ekonomie, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o. byla založena v roce 1994 jako jedna z prvních soukromých středních škol na Pardubicku. Její původní název byl Soukromá SOŠ pro podnikatele DELTA. O čtyři roky později získala škola akreditaci pro dálkovou a později i večerní formu studia. Dnes se profiluje jako škola zaměřená na informační technologie a ekonomii.

Aktuálně škola DELTA poskytuje středoškolské vzdělávání v rámci 4letých studijních oborů vzdělání Informační technologie (zaměření Správce informačních systémů a Internetový marketing) a Ekonomika a podnikání. Vedle teoretické výuky se snaží žákům umožnit co nejvíce odborné praxe (OP) prostřednictvím spolupráce s významnými IT firmami, díky čemuž žáci dosahují významných úspěchů na národní úrovni v IT soutěžích.

Výuka v oboru vzdělání Informační technologie byla v DELTA zahájena v roce 2007. ŠVP škola připravila ve spolupráci s Unicorn a. s., největší českou IT společností, a její vysokou školou Unicorn College s. r. o. Ze začátku Unicorn a. s. výuku odborných předmětů podporovala. V současné době pouze poskytuje časový prostor svým zaměstnancům pro výuku. Jedním z nich je programátor ve firmě a současně učitel programování ve škole Bc. Adam Polet, jehož spolupráce se školou se uskutečňuje formou DPP.  V rámci projektu POSPOLU vedl pan Polet 4 maturitní práce žáků a 5 prací oponoval. Cílem bylo vytvořit program/informační systém dle konkrétního zadání a vytvořit příručku, která ho popisuje. Žáci práce vykonávali především doma a každý týden v hodině maturitního semináře pan Polet postup prací kontroloval. Na závěr vypracoval na každý projekt posudek vedoucího práce, byl členem maturitní komise při obhajobě projektů ve škole a navrhl výslednou známku po obhajobě.

Aby škola zajistila kvalitní učitele odborných předmětů, spolupracuje v rámci regionu s další IT firmou - eBRÁNA s. r. o., která se zabývá webovými technologiemi a internetovým marketingem. Hlubší spolupráce s ní trvá od roku 2012 a je patrná v mnoha oblastech - zajištění OP pro 10-20 žáků v období maturit, vedení OP v průběhu školního roku (příprava e-learningu, vedení kroužku fotografování), přednášky odborníků ve škole, příprava soutěže Google Online Marketing Challenge (GOMC), zasedání v porotě soutěže StudNET či prezentace na dnech otevřených dveří.

Učitel předmětu internetové prezentace začal pracovat na částečný úvazek ve firmě a nyní vede a oponuje maturitní projekty a je přítomen u jejich obhajob. Je členem poroty u profilové maturitní zkoušky (PMZ). V rámci POSPOLU připravoval část praktické zkoušky (1/3) pro 15 žáků zaměřené na internetové prezentace, která proběhla ve škole, a hodnotil výstupy žáků. Další odborník z praxe vedl maturitní práce s obhajobou 4 žáků, jejichž zpracování probíhalo ve firmě, s cílem vytvořit vstupní analýzu internetového marketingu pro konkrétní zvolenou firmu. Na každý projekt vypracoval posudek vedoucího práce, byl členem maturitní komise na půdě školy při obhajobě projektů a navrhl výslednou známku z maturitní práce. Časová náročnost u maturitních prací s obhajobou je cca 50 hodin/žák, u praktické zkoušky cca 10 hodin na přípravu zadání a potom cca 15 minut na opravu/žák.

Materiálně technické zabezpečení v obou uvedených případech spolupráce školy s firmou není náročné, stačí notebook žáka. S odborníky z praxe škola uzavřela DPP. Firmy se na zajištění PMZ finančně nepodílejí.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení na pospolu.rvp.cz.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu