• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce PSŠ Letohrad a OEZ při odborné praxi žáků strojních a elektro oborů vzdělání, při realizaci stáží učitelů a exkurzí žáků ve firmě

Spolupráce PSŠ Letohrad a OEZ při odborné praxi žáků strojních a elektro oborů vzdělání, při realizaci stáží učitelů a exkurzí žáků ve firmě Škola: Průmyslová střední škola Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad

Firma: OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad

Počátek odborného školství v Letohradě sahá do roku 1951, kdy ve městě vznikla jak průmyslová škola, tak odborné učiliště. Budova, ve které dnes sídlí Průmyslová střední škola Letohrad (její část – SPŠ), byla postavena již počátkem 30. let 20. století pro tzv. živnostenskou pokračovací školu, ve které se na své budoucí povolání připravovaly různé profese řemeslníků. Výuka v tzv. Masarykově škole práce začala v roce 1932. Budova se proslavila tím, že ji v polovině 30. let využíval jako svůj letní ateliér slavný český malíř Alfons Mucha. Dnešní PSŠ Letohrad vznikla sloučením dvou původně samostatných škol - SPŠ Letohrad a SOU elektrotechnického Letohrad - do jednoho zařízení, vyučuje se však dál ve dvou budovách.

PSŠ Letohrad se zaměřuje na vzdělávání v technických oborech. Přestože se název školy během let měnil, její charakter zůstal až do dneška především stavební, v rámci učiliště pak strojní a elektrotechnický.  Od roku 2000 došlo ke stabilizaci vyučovaných oborů. Škola žákům nabízí čtyřleté studijní obory vzdělání (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí), tříleté učební obory vzdělání (Nástrojař, Strojní mechanik, Elektrikář – slaboproud, Elektrikář – silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje) a večerní maturitní studium (Provozní technika, Elektrotechnika).

Pro žáky technické školy je důležité, aby si teoretické vědomosti a dovednosti získané během školní výuky mohli doplňovat, prohlubovat a upevňovat kontaktem s praxí. Z hlediska materiální i technické podpory učebních oborů vzdělání škola navázala spolupráci s firmou OEZ s. r. o., která působí na trhu více než 70 let. Společnost je od roku 2007 součástí skupiny Siemens a dnes patří k podnikatelským lídrům středoevropského regionu. Žáci školy vykonávají na pracovištích firmy odbornou praxi, během níž se mj. seznamují s produkty firmy v rámci Projektu pomoci středním technickým školám, který firma vytvořila, a podílejí se i na jejich výrobě.

Firma naopak vysílá své pracovníky do školy k závěrečným zkouškám učebních oborů vzdělání – odborníci z praxe jsou členy zkušebních komisí. Firma dále sponzoruje a podporuje tzv. Soutěže odborných dovedností pořádané školou. OEZ s. r. o. také spolupracuje při realizaci stáží učitelů ve firmě, podporuje odborné poradenství a konzultace. Účinná spolupráce školy a firmy se rozvíjí v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých, kdy zaměstnanci firmy absolvují ve škole kurzy svařování atd. Pro žáky všech učebních oborů vzdělání pořádá PSŠ Letohrad odborné exkurze do okolních i vzdálenějších firem, mj. také OEZ s. r. o., Letohrad, při kterých jsou žáci seznamováni s provozem a výrobou.

OEZ s. r. o se svými 1 800 pracovníky výrazně ovlivňuje zaměstnanost v orlickém regionu. Žáci zejména učebních oborů vzdělání (jak strojních tak elektro oborů) nacházejí perspektivní zaměstnání ve firmě OEZ s. r. o., Letohrad.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu