• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce ISŠT, Vysoké Mýto a Iveco Czech Republic při odborném výcviku a odborné praxi žáků, náboru nových žáků učebních oborů vzdělání a realizaci stáží učitelů ve firmě

2015-10 učitelé školy ve firmě Iveco

Škola: Integrovaná střední škola technická, Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto 

Firma: Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí

Základy Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě byly dány v roce 1948 založením výukového střediska soukromé karosářské firmy pana Sodomky. V roce 1950 současně se vznikem n. p. Karosa bylo zřízeno Odborné učiliště. Zařízení prošlo postupným vývojem učňovského školství a v roce 1984 bylo přejmenováno na SOU strojírenské n. p. Karosa. V této podobě zůstalo až do května 1991, kdy získalo právní subjektivitu a osamostatnilo se. S rozšířením výuky o studijní obory vzdělání se ke dni 1. 9. 1994 přetransformovalo do dnešní podoby.

učitelka odborných předmětů Ing Bakešová na stáži v čalounické dílně - IvecoŠkola je orientovaná na přípravu žáků ve strojírensko-technických oborech vzdělání - v sedmi učebních oborech (Automechanik, Nástrojař, Autolakýrník, Karosář, Strojní mechanik, Čalouník a Opravář zemědělských strojů), třech studijních oborech (Počítačová grafika ve strojírenství, Administrativa ve strojírenství a Mechanik strojů a zařízení) a dále v nástavbovém studiu oboru vzdělání Provozní technika.

ISŠT spolupracuje s více než desítkou smluvních partnerů z řad významných společností  - podporovatelů školy, jejichž výroba se týká nejen automobilové, autobusové či železniční dopravy. Patří k nim např.: CZ LOKO, a. s., Česká Třebová, ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto, Brück AM spol. s r. o., Zámrsk, C.I.E.B. Kahovec, spol. s r. o., Praha (provoz Brandýs nad Orlicí), Erwin Junker Grinding Technology a. s., Mělník (závod Holice), ECOS Choceň s. r. o., THT Polička, s. r. o. a další. Škola spolupracuje také s více než 35 autoservisy a menšími strojírenskými firmami v Pardubickém kraji. Kromě spolupráce s firmami škola uzavřela v roce 1995 partnerství s německou školou Berufliche Schulen v hesenském Korbachu a Spojenou školou Juraje Henische ve slovenském Bardejově na bázi výměnných stáží pedagogů a projektové spolupráce.

Spolupráce ISŠT s Iveco Czech Republic, a. s. je tradiční. Největší místní zaměstnavatel, výrobní závod značky Iveco Bus, navrhuje, vyrábí a prodává široký sortiment vozidel hromadné dopravy, která splňují veškeré potřeby veřejných i soukromých provozovatelů. Ve Vysokém Mýtě se vyrábějí převážně městské a meziměstské autobusy, které se z více jak 90 % vyvážejí do cca 30 zemí světa.

Žáci všech vyučovaných oborů vzdělání vykonávají ve firmě na základě smluvního vztahu odborný výcvik (OV) a odbornou praxi (OP). Firma se také zapojuje do náborů nových žáků, konkrétně učebních oborů vzdělání Autolakýrník, Automechanik, Strojní mechanik, Nástrojař, Karosář a Čalouník, a podílí se na vzdělávání pedagogických pracovníků. Poskytuje stáže pro učitele, kteří se tak seznamují s nejmodernějšími metodami výroby a mohou jim přizpůsobit učební plán. Firma dále zajišťuje neplacené praxe žáků v rámci maturitních zkoušek, věnuje dary a učební pomůcky pro odborná cvičení a sponzorsky zajišťuje autobusy pro výuku. Představitelé firmy se účastní odborných komisí během maturitních a závěrečných učňovských zkoušek, prezentují firmu v rámci dnů otevřených dveří a podporují akci „Technohrátky“ Odboru školství v Pardubickém kraji.

Již během OV a  OP si firma tipuje nejlepší žáky, kteří po ukončení studia získávají  od Iveco Czech Republic, a.  s. pracovní smlouvu. V současné době ve společnosti pracuje více než 500 kmenových zaměstnanců, absolventů ISŠT.

 

Vytisknout článek
Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu