• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce ISŠT, Vysoké Mýto a Brück AM při odborném výcviku a odborné praxi žáků strojírenských oborů vzdělání

Ing. Tocháček ve velínu tepelného zpracování, firma Bruck AM ZámrskŠkola: Integrovaná střední škola technická, Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto 

Firma: Brück AM spol. s r. o., Zámrsk 10, 565 43 Zámrsk

Základy Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě byly dány v roce 1948 založením výukového střediska soukromé karosářské firmy pana Sodomky. V roce 1950 současně se vznikem n. p. Karosa bylo zřízeno Odborné učiliště. Zařízení prošlo postupným vývojem učňovského školství a v roce 1984 bylo přejmenováno na SOU strojírenské n. p. Karosa. V této podobě zůstalo až do května 1991, kdy získalo právní subjektivitu a osamostatnilo se. S rozšířením výuky o studijní obory vzdělání se ke dni 1. 9. 1994 přetransformovalo na dnešní Integrovanou střední školu technickou.

Škola vždy byla a je orientovaná na přípravu žáků ve strojírensko-technických oborech vzdělání. Poskytuje vzdělávání v 7 učebních oborech (Automechanik, Nástrojař, Autolakýrník, Karosář, Strojní mechanik, Čalouník a Opravář zemědělských strojů), 3 studijních oborech (Počítačová grafika ve strojírenství, Administrativa ve strojírenství a Mechanik strojů a zařízení) a dále nástavbové studium oboru vzdělání Provozní technika.

Ke zdárnému a kvalitnímu průběhu výuky v ISŠT přispívá spolupráce školy s více než desítkou smluvních partnerů z řad významných společností – podporovatelů školy, jejichž výroba se týká nejen automobilové, autobusové či železniční dopravy. Patří k nim např. CZ LOKO, a. s., Česká Třebová, ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto, Brück AM spol. s r. o., Zámrsk, C.I.E.B. Kahovec, spol. s r. o., Praha (provoz Brandýs nad Orlicí), Erwin Junker Grinding Technology a. s., Mělník (závod Holice), ECOS Choceň s. r. o., THT Polička, s. r. o. a další. Škola spolupracuje také s více než 35 autoservisy a menšími strojírenskými firmami v Pardubickém kraji. Kromě spolupráce s firmami škola uzavřela v roce 1995 partnerství s německou školou Berufliche Schulen v hesenském Korbachu a Spojenou školou Juraje Henische ve slovenském Bardejově na bázi výměnných stáží pedagogů a projektové spolupráce.

Odborný výcvik (OV) žáků je realizován ve vlastních dílnách, které jsou součástí školy, a také na pracovištích firem, kde jsou učební osnovy plněny pod dohledem zkušených instruktorů z řad zaměstnanců firem. Na pracovištích OV mají žáci jednotlivých oborů vzdělání specializované odborné učebny. V rámci OV se žáci podílejí na produktivní práci, při níž se seznamují s možnostmi uplatnění svých teoretických i praktických znalostí v běžné zakázkové činnosti jak pro firmy, tak pro širokou veřejnost.

Jednou z firem, která zajišťuje odborný výcvik (OV) žáků učebních oborů vzdělání a odbornou praxi (OP) žáků studijních oborů vzdělání, je Brück AM spol. s r. o. v Zámrsku. Společnost byla založena v roce 1993 Matthiasem Brückem a jeho sestrou Anne Brück. Firma vyrábí především ložiskové kroužky, které jsou součástí větrných elektráren, otočí a převodovek. Díky svojí stabilitě a zkušenostem se firma Brück AM spol. s r. o. na českém trhu dále rozvíjí a expanduje jak ve výrobní oblasti, tak v obchodním sektoru.

OV žáků ve firmě Brück AM spol. s r. o. probíhá u učebních oborů vzdělání Strojní mechanik a Nástrojař, OP u oborů vzdělání Strojírenství a Mechanik strojů a zařízení. Žákům těchto 4 oborů a žákům nástavbového studia firma nabízí finanční podporu v rámci svého stipendijního programu. Pozdější uplatnění žáků těchto oborů na trhu práce je velmi dobré, úspěšným absolventům školy firma nabízí pracovní smlouvy.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu