• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce ISŠA Brno a DPMB při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Autolakýrník

Škola: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 Brno - Královo Pole

Firma: Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 64/151, 656 46 Brno - Pisárky

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace je moderní institucí, která již mnoho let vyučuje obory vzdělání specializované na opravy a diagnostiku automobilů a motocyklů. Historie výuky žáků tohoto zaměření sahá do roku 1946, kdy byla prováděna v autoopravně AZNP Mladá Boleslav, závod Brno. Škola je nositelem ocenění „Škola vyučující auto obory roku 2013“, jež uděluje Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR, a „Doporučeno zaměstnavateli 2014“ (1. místo v JM kraji), které uděluje Klub zaměstnavatelů. Je smluvním partnerem pro opravy sanitních vozů Záchranné služby JM kraje a motocyklů Policie ČR, které jsou prováděny v rámci praktického vyučování žáků. Žáci mají také možnost zapojit se do mimoškolních aktivit, např. zájezdů na zahraniční autosalony a odborné exkurze.

Aktuálně škola vyučuje 3leté učební obory vzdělání (Automechanik, Mechanik nákladních vozidel a autobusů, Mechanik motocyklů, Karosář, Autolakýrník), 4leté studijní obory vzdělání (Autotronik, Dopravní prostředky), 2leté nástavbové studium (Diagnostik motocyklů, Autotronik, Provozní technika), 3leté dálkové studium (Provozní technika) a 1leté zkrácené studium pro absolventy středních škol (Autoelektrikář se zaměřením na alternativní pohony). Úspěšný absolvent oboru vzdělání Autolakýrník je schopný samostatné činnosti v autolakýrnictví, a to jak opravárenském, tak průmyslovém. ISŠA Brno je jedinou školou, která v JM kraji výuku tohoto oboru vzdělání nabízí.

Žáci školy vykonávají odborný výcvik (OV) a odbornou praxi na odloučených pracovištích brněnských smluvních partnerů AUTONOVA BRNO s. r. o., MOTORTEC spol. s.r. o., SCANIA CZECH REPUBLIC s. r. o., Chrášťany (provozovna Brno), Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., Praha (provozovna Brno) a Dopravní podnik města Brna, a. s. (DPMB). Spolupráce s DPMB v oblasti zajišťování OV žáků oboru vzdělání Autolakýrník začala v roce 2012, kdy ho absolvovali 3 žáci 2. ročníku a 3 žáci 3. ročníku. OV probíhá v moderně vybavené lakovně pro osobní, nákladní a drážní vozidla s časovou dotací 30 hodin týdně, celkem 10 dnů, kdy se po týdnu střídá s teoretickou výukou ve škole. Přitom se navzájem při OV střídají žáci 2. a 3. ročníku, aby byla zachována plná kontinuita výuky a OV.

Žáci mají v lakovně k dispozici veškeré nářadí nutné k pracovní činnosti, stejně jako materiál (laky, tmely aj.) a bezpečnostní a ochranné pomůcky. Při OV je vedou odborně způsobilí zaměstnanci (lakýrníci) proškolení jako instruktoři žáků pod vedením mistra lakovny. Přítomnost žáků na pracovišti partnera je řešena smluvně, každý žák je na začátku OV proškolen v BOZP a PO. V OV je kladen důraz na individuální hodnocení jednotlivých žáků. Každý z nich si vede písemný záznam o vykonané práci, o získání nebo procvičení stanovených kompetencí. Jejich zvládnutí hodnotí instruktor na pracovišti, závěrečné hodnocení provádí učitel OV na základě hodnocení instruktora a sebehodnocení žáka.

Díky špičkovému vybavení, personálnímu obsazení a komplexnímu zázemí DPMB žáci absolvují OV na vysoké úrovni. ISŠA Brno a DPMB plánují ve spolupráci pokračovat a dále ji rozšířit v oblasti výuky žáků, propagace, náboru nových žáků a jejich uplatnění na trhu práce. Vzhledem k vykonávání OV v DPMB mají úspěšní absolventi školy možnost se profesně realizovat přímo v této firmě.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu