• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce ISŠ Nová Paka a OEZ při odborném výcviku žáků elektrotechnických oborů vzdělání a při realizaci exkurzí žáků a stáží učitelů ve firmě

Integrovaná střední škola Nová PakaŠkola: Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Firma: OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad

Historickou předchůdkyní dnešní Integrované střední školy Nová Paka byla průmyslová škola pokračovací, která byla založena již v roce 1885. Dnešní škola slučuje střední odbornou školu a střední odborné učiliště a jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Výuka probíhá ve třech samostatných objektech. V hlavní budově školy jsou mj. umístěny učebny pro výuku teoretických předmětů, v Centru odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl je zajišťována praktická výuka a za centrem se nachází budova nástrojárny.

Integrovaná střední škola Nová PakaISŠ Nová Paka zajišťuje výuku ve studijních oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou a v učebních oborech vzdělání s výučním listem elektrotechnického a strojírenského zaměření. Aktuálně se jedná o 4leté obory vzdělání Elektrotechnika (3 zaměření) a Mechanik elektrotechnik (3 zaměření), 3leté obory vzdělání Elektrikář, Elektrikář – silnoproud, Nástrojař a Obráběč kovů a nástavbové studium v oborech Provozní elektrotechnika a Provozní technika.

Výuka umožňuje vzájemnou prostupnost mezi studijními a učebními obory, což žákům dovoluje podle dosahovaných výsledků ve studiu přestupovat do jiného oboru i v průběhu studia. Absolventi učebních oborů vzdělání mají možnost získat maturitu v nástavbovém denním nebo dálkovém studiu.

ISŠ Nová Paka jako odborná střední škola zajišťuje praktickou výuku svých žáků ve spolupráci s elektrotechnickými a strojírenskými firmami z regionu i celé ČR. Výhody takové spolupráce jsou na obou stranách. Firmy podporují angažované mladé lidi, z nichž si už v průběhu jejich středoškolského studia vychovávají své potenciální zaměstnance. Partnery školy jsou např. D&D ELEKTROMONT s. r. o., Vrchlabí, DEPRAG CZ a. s., Lázně Bělohrad, ENIKA, spol. s r. o., Nová Paka,  COFELY a. s., Praha, RONAL CR s. r. o., Jičín, TMW, a. s., Dvůr Králové n. L., E.S.H.& F. Production, s. r. o., Praha a OEZ s. r. o., Letohrad. Kromě firem má ISŠ Nová Paka partnery i mezi odbornými školami (např. SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové).

Integrovaná střední škola Nová PakaSpolupráce ISŠ Nová Paka a OEZ s. r. o. trvá od roku 2003, a to zejména v elektrotechnických oborech. Společnost je od roku 2007 součástí skupiny Siemens a dnes patří k podnikatelským lídrům středoevropského regionu. Se svými 1 800 pracovníky významně ovlivňuje zaměstnanost na Orlicku. Žáci školy se během odborného výcviku seznamují s produkty firmy v rámci Projektu pomoci středním technickým školám, který firma vytvořila, a podílejí se i na jejich výrobě. Podstatou projektu je pomoc středním odborným školám v rozvoji praktických zkušeností žáků v součinnosti s velkoobchody a jejich zákazníky.

OEZ s. r. o. podporuje školu materiálně. Velkou měrou se podílí na vybavení školy a jejích učeben, žáci se v rámci odborného výcviku učí pracovat s přístroji OEZ s. r. o., které firma poskytuje pro výuku zdarma. Mimo přístrojů poskytuje firma škole odborné příručky a tiskoviny vhodné pro výuku. Současně OEZ s. r. o. poskytuje prostor a organizuje odborné exkurze žáků a stáže učitelů ve firmě.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu