• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • 2015-01-16-hanak-prumysl-ma-budoucnost-422-238

  Cíle SPČR ve vzdělávání

  Předškolní, základní a střední vzdělávání

  Vzdělávání na vysokých školách

  Vyšší odborné vzdělávání

  Další vzdělávání
   

  » Více v článku

 • 2016-02-svaz-prosadil-zmeny-02-422-238

  Svaz ve školství prosadil řadu systémových změn

  Součástí kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání bylo prosazování systémových změn v oblastech vzdělávání i výzkumu, vývoje a inovací. 

   

  » Více v článku

 • 2015-12-dsc1325-zaverecna-konference-422-238-2159

  Závěrečná konference projektu Rok průmyslu

  Konference shrnula výsledky celoročního projektu a umožnila prezentaci subjektů, jež se v průběhu roku aktivně zapojili do průběhu kampaně.

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-9-15

  Financování vzdělávání

  Otázky související s objemem a strukturou prostředků vynakládaných v ČR na oblast vzdělávání…

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-8-13

  Kvalita a relevance vzdělávání

  Kvalita a relevance vzdělání ve společnosti je ve svém důsledku ovlivňována řadou vzájemně spolupůsobících faktorů.

   

  » Více v článku

Pro média

Společná snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň probíhá v roce 2015, spolupráce a společné úsilí všech aktérů však budou pokračovat i v letech následujících…

Proč právě „Rok průmyslu a technického vzdělávání“? 

 • Snaha o nastartování celospolečenské změny ve vnímání průmyslu a technických oborů
 • Snaha podpořit a posílit zapojení firem do spolupráce se školami a vzdělávacími zařízeními
 • Snaha o řízenou diskuzi koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání 

Koho se kampaní snažíme oslovit?

 • Laická veřejnost: žáci/studenti, rodiče žáků a studentů
 • Odborná veřejnost: podnikatelé působící v průmyslových odvětvích; školská a další vzdělávací zařízení a jejich management a zaměstnanci; instituce (z oblasti vzdělávání, kariérního poradenství, výzkumu, vývoje a inovací) 

Základní charakteristika kampaně 

 • Celý rok 2015 je obdobím renesance polytechnického vzdělávání a techniky u nás a je prvním významným krokem v započatém dlouhodobém procesu
 • Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů, nejde tedy o izolovanou samostatnou aktivitu SP ČR a ministerstev – Svaz kampaň zastřešuje a koordinuje
 • Omezený počet vlastních klíčových aktivit SP ČR, hlavní důraz na zviditelnění a propojení již existujících aktivit různých institucí/subjektů/projektů/programů
 • Jednotný branding kampaně a zastřešující webové stránky www.rokprumyslu.eu
   

Logo Roku průmyslu a technického vzdělávání

 

Logo Rok průmyslu 

Tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR

PhDr. Milan Mostýn

ředitel Sekce komunikace Svazu průmyslu a dopravy ČR
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 225 279 501 
Mobil: +420 739 452 816
E-mail: mmostyn@spcr.czrokprumyslu@spcr.cz
Web: www.spcr.cz

Pozvánky na tiskové konference a jiné akce

 • Tiskový briefing ke konferenci k podpoře technického vzdělávání na téma PARTNERSTVÍ

Čtvrtek 25. června 2015 od 12.30 hod.

Hlavní témata:
- Cíle a programy vlády ČR v oblasti podpory středního technického školství
- Projekt IQ Industry v období udržitelnosti 2014-2017

Konferenci pořádá v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání Vzdělávací agentura Kroměříž ve spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP) a s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), práce a sociálních věcí (MPSV), průmyslu a obchodu (MPO) a Plzeňského kraje.

Potvrzení na e-mail sapkyncl@autosap.cz.

 • Pozvánka na diskusní setkání k tématu spolupráce ve vzdělávání

Zveme vás na diskusní setkání k motivaci ve vzdělávání nazvané „Technické školství je in a cool“, které se koná v Plzni v úterý 29.9.2015. 

Hlavní témata:

- jak zlepšit image technických oborů (riziko přetržení profesní kontinuity)
- motivace a priority dnešních dětí a teenagerů (generace Z)
- perspektivy uplatnění absolventů technických oborů (jak udržet technické talenty v Česku)

V návaznosti na hlavní témata diskusního panelu budeme dále řešit, jaké jsou možné cesty jak měnit přístup a vztah mladých lidí k technickým oborům a k technice obecně, jaké jsou nejúčinnější formy marketingu či jak fungují úspěšné firemní programy motivující generaci Z.

Tiskové zprávy

Zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání je cestou ke zlepšení kvality absolventů.

První strategičtí a výkonní partneři podepsali Sektorovou dohodu pro chemii.

SP ČR uspořádal diskusi o financování vzdělávání v Národní technické knihovně v Praze.

Podnikatelé se sešli v centrále SP ČR s personalisty a odborníky na Fóru přispěvatelů.

Výuka odborných předmětů by se měla výrazněji opírat o praxi.

Tuzemští podnikatelé nejsou spokojeni s kvalitou vzdělávání v ČR. 

Návštěvníci veletrhu se zajímali zejména o pracovně-právní legislativu.

Na 2. ročníku setkání zástupců průmyslových firem se debatovalo o budoucnosti technického školství.

Rok průmyslu a technického vzdělávání pokračuje debatami na vrcholné úrovni. Závěr první z nich: změny je nutné provádět rychle.

Zástupci ASKP ČR jednali s europoslanci o tom, jaké jsou příležitosti a hrozby pro sklářský a keramický průmysl v ČR a jeho budoucí vývoj.

Národní soustava kvalifikací (NSK) vstoupila v život. Zapojilo se do ní přes 3500 odborníků a její výsledky využívá již více než 1100 zaměstnavatelů.

Nedostatek absolventů technických oborů potvrzuje průzkum Česko-francouzské obchodní komory uspořádaný v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání proběhlo na VŠCHT v Praze diskusní setkání stovky zástupců firem, státní správy, škol i sociálních partnerů.

Finalisté dvou ročníků soutěže Manažer roku se v anketě vyjádřili ke stavu vzdělávacího systému.

V Pardubicích se sešla stovka podnikatelů a ředitelů škol: Cestou ovlivnění rodičů a dětí je propagace technických soutěží.

Na Vysokém učení technickém v Brně se na diskusním semináři sešly desítky podnikatelů.

V rámci Roku půmyslu a technického vzdělávání proběhla konference, kde byly představeny nejnovější údaje a návrhy řešení na snížení objemu šedé ekonomiky.

Jaroslav Hanák prezentoval na Radě Asociace krajů v Brně Rok průmyslu a technického vzdělávání

V Brně byl na veletrhu RegionTour prezentován projekt technických školek, v Šumperku proběhl Den otevřených dveří SOŠ.

Česká spořitelna se jako generální partner zapojila do iniciativy Svazu průmyslu a dopravy ČR, který letošní rok vyhlásil Rokem průmyslu a technického vzdělávání.

Prezident SP ČR s předsedou vlády, ministry a partnery se k zahájení sešli v Národním technickém muzeu. 

Fotogalerie

Zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání (15.1.2015, Národní technické muzeum, Praha)

Debata „Jak dál v technickém vzdělávání“ (3.3.2015, galerie DOX, Praha)

Debata „Kvalita vzdělávání – kde jsme a kam směřujeme“ (26.3.2015, hotel EURO, Pardubice)

Vytisknout článek
Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu