• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • 2015-01-16-hanak-prumysl-ma-budoucnost-422-238

  Cíle SPČR ve vzdělávání

  Předškolní, základní a střední vzdělávání

  Vzdělávání na vysokých školách

  Vyšší odborné vzdělávání

  Další vzdělávání
   

  » Více v článku

 • 2016-02-svaz-prosadil-zmeny-02-422-238

  Svaz ve školství prosadil řadu systémových změn

  Součástí kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání bylo prosazování systémových změn v oblastech vzdělávání i výzkumu, vývoje a inovací. 

   

  » Více v článku

 • 2015-12-dsc1325-zaverecna-konference-422-238-2159

  Závěrečná konference projektu Rok průmyslu

  Konference shrnula výsledky celoročního projektu a umožnila prezentaci subjektů, jež se v průběhu roku aktivně zapojili do průběhu kampaně.

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-9-15

  Financování vzdělávání

  Otázky související s objemem a strukturou prostředků vynakládaných v ČR na oblast vzdělávání…

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-8-13

  Kvalita a relevance vzdělávání

  Kvalita a relevance vzdělání ve společnosti je ve svém důsledku ovlivňována řadou vzájemně spolupůsobících faktorů.

   

  » Více v článku

Podmínky užití

Autorská práva k obsahu těchto internetových stránek www.rokprumyslu.eu vykonává podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění, Svaz průmyslu a dopravy ČR, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČ 00536211.

Bez předchozího písemného souhlasu SP ČR a dalších autorů není uživatel oprávněn zhotovovat tiskové, elektronické a/nebo jiné rozmnoženiny stránek, šířit je, jinak zpřístupňovat, publikovat, pozměňovat a/nebo jakkoli jinak zasahovat do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Uživatel má právo tisknout či kopírovat texty stránek pouze pro svou osobní nekomerční potřebu.

Přestože SP ČR usiluje o to, aby všechny údaje na jeho stránkách byly aktuální a správné, zveřejňuje na svých stránkách i informace, které pocházejí z jiných informačních zdrojů a jsou v časově odlišných okamžicích podle svého významu a závažnosti aktualizovány. Jsou-li na stánkách zveřejňovány jakékoliv právní názory a komentáře k právním předpisům, upozorňuje SP ČR na to, že jde o soukromé názory autorů a že oprávnění závazným způsobem vykládat právo přísluší pouze soudu. SP ČR nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody nebo újmy způsobené použitím nebo spolehnutím se na přesnost, aktuálnost nebo kompletnost na jeho stránkách publikovaných informací. Pokud stránky obsahují pro pohodlí uživatelů odkazy na jiné internetové stránky, SP ČR neodpovídá za obsah takových jiných stránek ani za jakoukoli škodu nebo újmu plynoucí z jejich obsahu.

Vytisknout článek
Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu