• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • 2015-01-16-hanak-prumysl-ma-budoucnost-422-238

  Cíle SPČR ve vzdělávání

  Předškolní, základní a střední vzdělávání

  Vzdělávání na vysokých školách

  Vyšší odborné vzdělávání

  Další vzdělávání
   

  » Více v článku

 • 2016-02-svaz-prosadil-zmeny-02-422-238

  Svaz ve školství prosadil řadu systémových změn

  Součástí kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání bylo prosazování systémových změn v oblastech vzdělávání i výzkumu, vývoje a inovací. 

   

  » Více v článku

 • 2015-12-dsc1325-zaverecna-konference-422-238-2159

  Závěrečná konference projektu Rok průmyslu

  Konference shrnula výsledky celoročního projektu a umožnila prezentaci subjektů, jež se v průběhu roku aktivně zapojili do průběhu kampaně.

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-9-15

  Financování vzdělávání

  Otázky související s objemem a strukturou prostředků vynakládaných v ČR na oblast vzdělávání…

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-8-13

  Kvalita a relevance vzdělávání

  Kvalita a relevance vzdělání ve společnosti je ve svém důsledku ovlivňována řadou vzájemně spolupůsobících faktorů.

   

  » Více v článku

Manažeři ke vzdělávání

Co si myslíte o systému českého školství – produkuje dostatečný počet kvalitních odborníků pro praxi?

Lumír Al-Dabagh (45)        
generální ředitel
BENEŠ a LÁT a.s.

Vzděláváním zaměstnanců našich závodů se systematicky zabýváme poměrně dlouho, a to formou podnikové mini-akademie, což je strukturovaný systém rozvoje vzdělávání dospělých. Je to školení přizpůsobené našim potřebám a přednášené našimi nejzkušenějšími zaměstnanci, kterým říkáme lektoři a mentoři. Považuji vzdělání za nejvýznamnější konkurenční přednost zaměstnanců i podniku. 

Josef Bára (39)      
Předseda představenstva a generální ředitel 
EuroAgentur Hotels & Travel, a.s.                                                       

Na české školství nemám pozitivní názor. Produkuje příliš mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí bez odpovídající úrovně.

Ing. Jaroslav Besperát (42)      
Předseda představenstva a generální ředitel
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Velké úkoly a důvěra, to je skvělá motivace, zastávám názor, že lidé rostou tak, jak jim šéf dává prostor a příležitost. V ČPP je součástí motivační soustavy kromě finančního ohodnocení a flexibilní pracovní doby řada nefinančních výhod a benefitů.

Ing. Hana Bláhová (45)           
ředitelka a jednatelka
AKSAMITE s.s r.o.                                              

Ne – v našem oboru nám chybí Slovensko, kde byla koncentrace vysokých škol.

Ing.Petr Blažek (27 )  
ředitel, místopředseda představenstva    
Dřevojas, výrobní družstvo

Dle mého názoru je české školství odtrženo od reality a od praxe.Úroveň školství se snižuje a to především úroveň učňovského školství.

Ing. Aleš Brotan (64)      
ředitel společnosti
T M T spol. s r. o. Chrudim                                                            

Odbornému školství rychle ujíždí vlak, který pokud se rychle neuskuteční náprava, nebude vůbec možné ho dohonit. Jinými slovy, pokud tady už nebude, kdo by zkušenosti a vědomosti předal mladé, zodpovědné generaci, vše se vytratí v propadlišti dějin.

Ing. Jan Březina
místopředseda představenstva
VOKD, a.s.

Problematika úrovně technického školství je jednou z nejvíce diskutovaných nejen ve firmách, ale i na oficiálních jednáních profesních svazů. Tento problém, včetně návrhu řešení, je diskutován i na půdě Hospodářské komory. Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.

Ing. Miloslav  Čermák (64)      
předseda družstva, generální ředitel
Sněžka v.d.Náchod 

Systém soukromých škol postavený na příspěvku na žáka nenutí zvyšovat kvalitu a mnohdy „vystudují“ i takoví, kteří na to nemají, za posledních 20 let jde kvalita  znalostí a dovedností absolventů dolů.

JUDr. Kateřina Černá (50)
tajemnice ÚMČ Praha 13
Městská část Praha 13                                                                   

Systém českého školství dle mého názoru probíhá stálými změnami a bohužel si myslím, že to není ku prospěchu věci. Co se týče mé profese, domnívám se, že úroveň některých vysokých škol nejde ke zvýšení kvality v daném oboru, ale sleduje jen kvantitu studentů. 

Ing. Zdeněk Černý (50)
jednatel, ředitel
BIOMAC Ing. Černý, s.r.o.                                                          

Hluboký pokles českého školství považuji za jeden z největších prohřešků všech dosavadních vlád. Učňovské odborné školství je dnes hotová tragédie. Zaměstnat absolventa je prakticky nemožné. Bojím se, abychom nedopadli jako Ukrajina.

Ing. Martin Čudka (42)
jednatel
Wiesner-Hager Bohemia spol. s r. o.  

Přijímají-li školy do maturitních oborů „čtyřkaře“ a co hůře, tu maturitu mu i dají, pak není možné o kvalitě hovořit.

Ing. Jiří Daněk (53)
předseda představenstva a generální ředitel  
Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

České školství v minulosti bylo na velmi vysoké úrovni a bylo by neodpustitelnou chybou, kdyby  došlo k jeho degradaci. Je věcí vlády a ostatních státních institucí, aby výchově pedagogů a dále, což chci zdůraznit, jejich finančnímu ocenění, věnovaly obrovskou pozornost. Pokud toto stát nezvládne, na úrovni celého vzdělávacího systému se to podepíše katastrofickým způsobem a nerad bych se dožil toho, že naše děti budou muset za kvalitním vzděláním odcházet do zahraničí. A skutečně si někdy připadám jako ve špatném snu, když armády státních úředníků řeší, zda na etiketě výrobku má či nemá být napsáno pomazánkové nebo nějaké jiné máslo a na druhé straně skutečně vážné a zásadní problémy jsou odsouvány stranou.

Ing. Otto Daněk  (58)
generální ředitel a předseda představenstva
ATAS elektromotory Náchod a.s.                                                          

Systém školství je u nás neproduktivní, nemotivující a zastaralý. Nepřipravuje absolventy na praktický život.

Martin Doksanský (49)
generální ředitel
SMP CZ, a.s.                                                                      

Systém školství je špatný. Trpí nedostatkem dlouhodobé koncepčnosti, nadhledu, osobností na straně pedagogů  a nemoudrými permanentními změnami osnov na nižších typech škol. Došlo takřka k vymizení učňovského školství. Vysoké školy by měli více rozvíjet tvůrčí myšlení.

Ing. Petr Domin, MBA( 47)
Managing Director Molded Fiber Europe
Huhtamaki Česká republika, a.s.

České školství je dostatečně kvalitní, aby z něj vzešel potřebný počet  odborníků.  Spíše záleží na člověku samotném, jeho snaze se vzdělávat, případně si najít   praxi během studia či vycestovat na určitou dobu do zahraničí. Rezervy jsou možná v širším uplatnění distančního (dálkového) studia. V Severním Irsku je běžné nastoupit do práce a až po zjištění  toho co mě zajímá, jít studovat patřičný obor (je zřejmé, že tento způsob studia není vhodný pro všechny obory). Měl jsem ve firmě několik takových studentů a všichni byli kvalitními a motivovanými pracovníky.

Ing. Leo Doseděl    (50)      
předseda oděvního družstva
Moděva oděvní družstvo Konice                                                             

Dle dostupných informací ubývá kvalitních odborníků s oděvním vzděláním, to souvisí s úbytkem středních odborných škol a učilišť.

Ladislav Dvořák (39)
generální ředitel
LAUFEN CZ s.r.o.                                                

Občas mám pocit, že to jde se školstvím ode zdi ke zdi. Nestavíme na tom, co je nám vlastní a naopak se snažíme jít cestou „poslední módy“ Ano, odborníci v technických oborech chybí. Toto byl i náš příklad a proto se snažíme prostřednictvím sektorové rady, které předsedáme toto změnit. 

Ing.  Rudolf Gregořica 
Předseda představenstva LANEX a.s.
LANEX a.s. 

Kvalita školství není dobrá, začíná to od ZŠ: schází kvalitní jazyková příprava, výchova k logickému myšlení, matematická, základní finančně-ekonomická gramotnost. To se projevuje následně ve vyšších stupních škol.

Jiří Grund (39)  
ředitel
Grund a.s.                                                   

Textilní průmysl z naší země skoro zmizel a s ním i celé vzdělávací zázemí. Nám tedy nezbývá, než si odborníky vyškolit vlastními silami. Pro zaměstnance pořádáme mnoho odborných interních školení, ale také je necháváme vzdělávat v obecných dovednostech externími firmami.

Jaromír Hájek
ředitel
LeasePlan Česká republika, s.r.o.      

Jsem názoru, že celková úroveň českého školství je na velice dobré úrovni, i když často slýcháme kritiku.

Ing. Josef Hendrych, MBA (61)  
ředitel
Rehabilitační ústav Kladruby                            

V této oblasti máme veliký dluh. Není chyba jen ve školství ale i v nedostatečné motivaci studentů a v celospolečenské atmosféře.

Ing. Jan Holický, MBA (35)  
tajemník úřadu
Úřad městské části Praha 6   

Přestože se podmínky školství postupně zlepšují, stále cítím slabou provázanost škol s praxí.

Petr Horáček (47)
děkan fakulty
Mendlova univerzity v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Ano i ne, záleží na konkrétní instituci a konkrétním studijním programu. Díky masifikaci vysokého školství je ale stále složitější kvalitní odborníky pro praxi připravit. Souvisí to s nedostatkem prakticky zaměřených akademických pracovníků a systémem hodnocení jejich práce.

Ing. Jan Houdek, Ph.D. (51)
jednatel a spolumajitel
INCO engineering s.r.o.                                              

Systém českého školství je zajisté téma na rozsáhlou diskuzi a koneckonců pro povolanější osoby. Já osobně považuji za dost důležité, aby se více mladých lidí věnovalo studiu tradičních technických oborů, které náš průmysl potřebuje, a nikoliv studiu celé řady módních a nových oborů, jejichž studium je zajisté mnohem snazší, ale jejich vědecká podstata často sporná a využití v praxi diskutabilní.

Ing. Vladimír Hovad (55)
ředitel společnosti, jednatel dceřinné společnosti SilEnergo, spol. s r.o.  
SILYBA a.s.

Ani v současnosti proklamovaná koncepce zemědělství pro roky 2014 – 2020 nedává mladým naději. Agrární školství již mele z posledního. Je třeba podpořit zájem o obor již od základních škol. V tomto směru spolupracujeme se školami v obci a pravidelně každý rok spolupořádáme exkurze do naší firmy. Plně podporujeme program ZS ČR „Zemědělství žije“.

Roman Hrnčíř, RNDr., CSc. (52)
předseda družstva
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

České školství bohužel neprodukuje dostatečné množství odborníků v těch oborech, které průmysl potřebuje a naopak. Navíc mám pocit, že v některých oborech úroveň absolventů značně klesá.

PhDr. František Hroník ( 57)
ředitel společnosti
Agentura Motiv P s.r.o 

Školy (především střední, ale i mnohé vysoké) málo podporují systémové a kritické myšlení (a tedy i samostatnost). V naší firmě probíhají praxe studentů FSSMU. I na studiu MBA, kde přednáším, více si cení návodů nad porozuměním principů.

Ing. Václav Jakeš, Ph.D. (56)
ředitel společnosti, předseda představenstva
ENVIFORM a.s.                                                        

České vysoké školy jsou uzavřeny samy do sebe a rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje jejich činnost, je počet studentů, na něž obdrží dotace. Z toho plyne úroveň absolventů VŠ.

Jitka Janglová (57)
Členka představenstva, Manažerka finančního a administrativního centra, střední Evropa
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group         

České školství produkuje mnoho kvalitních odborníků, s některými z nich se setkávám. Bohužel však stále nepostačující je počet technicky vzdělaných absolventů.

Ing. Michal Janouškovec (44)
ředitel společnosti / jednatel
TESLA Jihlava, s.r.o.                                                                     

Stát nepodporuje „vzdělání pro praxi“. Chybí technici pro průmysl (strojírenství a elektrotechnika).

Ing. Dagmar Jelínková (55)
C.E.O.
ECONOMY RATING a.s.

Produkuje možná hodně odborníků, ale velmi málo manažerů. Alespoň v ekonomických oborech, které jako zaměstnavatel sleduji.

František Jirota (60)
ředitel
Mlékařské hospodářské družstvo  Střední Čechy

Dostatek kvalitních odborníků, zejména učňů a středoškoláků,systém školství neprodukuje. Řada zemědělských škol, aby přežila, otevírá nezemědělské obory a sehnat schopné řídící pracovníky je stále obtížnější.

Ing. Rudolf Kasper (54)      
jednatel společnosti  
KASPER KOVO s.r.o.                                                                  

Základní i střední školství je špatné, minimálně 90 % našich pracovníků si vzděláváme a vyškolíme sami ve firmě. Proto již od roku 2006 provozujeme mimo jiné vlastní svářečskou školu.

Jaroslav Klíma (63)
předseda představenstva
TESCAN, a.s.         

Kvalita absolventů je nevyrovnaná, ani kvalifikovaných řemeslníků není dostatek. Mládež je málo motivovaná si ze studií něco odnést.

Zdeněk Korbel (59)
předseda družstva
TVAR výrobní družstvo Pardubice                                                       

NE!  Současná situace hlavně v učňovském školství je už za hranou budoucí prosperity v těchto oborech. Již nyní sehnat nástrojaře znamená jediné. Přetáhnout a přeplatit, se všemi negativními důsledky z toho vyplývajícími.  Družstvo se proto zapojilo do projektu „Volba povolání“ v Pardubickém kraji realizovaného Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje.  Obsahem projektu určeného pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a studentů středních škol bylo výrazné posílení zájmu žáků o technicky zaměřené obory při volbě dalšího studia a následně povolání – umožnění dotovaných exkurzí v našem družstvu.  Zároveň umožňujeme středoškolákům i vysokoškolákům absolvovat stáže i brigády v družstvu i s tím, že jim pomáháme se zpracováním bakalářských i diplomových prací na téma vztahujících se k naší výrobě.

RNDr. Evžen Korec, CSc. (56)      
generální ředitel a předseda představenstva      
EKOSPOL a.s.                                                                   

Z hlediska vysokoškolsky vzdělaných odborníků si myslím, že potenciál každého mladého člověka se vždy ukáže až v praxi. Tam se velmi rychle pozná, kdo je špičkový a kdo jen průměrný. Situace českého učňovského školství je ale tristní, včetně řemeslných oborů ve stavebnictví.

Mgr. Martin Kořínek, Ph.D. (43)      
jednatel společnosti
GRAMMER CZ, s.r.o.                                                                 

Nedopovídá potřebám trhu. To znamená, že neprodukuje potřebné odborníky a profese, ale spíše budoucí nezaměstnané. Postrádám tzv. duální vzdělávání (jako např. v Německu). Postrádám přímou podporu státu a krajů do středního školství, speciálně do technických oborů. Postrádám kvalitní jazykovou připravenost absolventů škol.

Ing. Vladimír Králíček (50)    
generální ředitel a jednatel
J.K.R. spol. s r.o. 

Jednoznačně jde o proces, který se řeší kvantitativně a nikoliv kvalitativně. Na středních školách je téměř 80 procent mládeže, přičemž intelektuálně či inteligenčně na to má necelých 60 procent (viz psychologické studie).

Ing. Radoslav Kubiš (45)  
ředitel, předseda představenstva
OK GROUP a.s.                                           

České školství neprodukuje ty odborníky, které naše firmy a společnost potřebují - není atraktivní být stolařem či agronomem. Raději chceme z dítěte (nezaměstnaného) ekonoma než ceněného řemeslníka.

Zdeněk Kunický (60)    
ředitel divize Recyklace
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.                                           

V oboru metalurgie již žel studijní obory neexistují, po získání základních znalostí v obecných oborech musí absolvent získat potřebné vědomosti praxí.

Dr. Olga Kupec (45)      
jednatelka, majitelka
Abydos s.r.o.                                                       

Velký počet škol a způsob jejich financování vede k tomu, že školy se stávají rukojmími žáků. Ve spojení s odbouráním duálního systému vzdělávání v učňovských oborech to má za následek, že klesá úroveň vzdělání a chybí odborníci, především v technických oborech. Podniky tedy kooperují již dnes se školami. Jedná se ale o osamocená řešení. Stát tomu musí dát ucelenou koncepci, pokud chce udržet konkurenceschopnost české ekonomiky.

Ing. Jan Lustyk  (53)
jednatel, generální ředitel
Rieter CZ s.r.o.     

Jednoznačně chybí orientace na technické školství, budou chybět odborníci v této oblasti od učňovského školství po technické university.

Ing. Milan Macholán (43)    
předseda představenstva a generální ředitel
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.   (PBS VB)

Z rány, kterou dostalo české technické školství v devadesátých letech, jsme se stále nevzpamatovali. Vláda ČR musí dát zcela reálnou a masivní podporu technickému školství již od základních škol, přes učiliště, až po střední a vysoké školy.  V PBS VB rozvíjíme vlastní středisko praktického vyučování.

Josef Matocha   (47)  
tajemník městského úřadu
Město Valašské Meziříčí                                                            

Snižování kvality výstupu českého školství je očividné.

Ing. Tomáš Mertlík, MBA  (35)
generální ředitel    
BATIST Medical a.s.                                                         

Úroveň českého školství se zvyšuje nabídkou soukromých vzdělávacích institutů na všech úrovních vzdělávání, české školství produkuje dostatek kvalitních odborníků, problémem však zůstává jejich využitelnost pro praxi.

Ing. Vladimír Mogiš (56)                                   
ředitel společnosti-jednatel
EMP s.r.o.  Slavkov u Brna   

Ne, produkuje se málo technických absolventů. Je potřeba zvýšit počet absolventů vysokých a středních škol v oboru elektro a strojírenství. Manažerů, právníků a absolventů univerzit je více než dost. Je potřeba podpořit technické obory, z mého hlediska strojní a silnoproudou elektrotechniku, třeba i motivačními prvky – stipendiem.

Ing. Jana Motejlková (56)
tajmenice MěÚ Nymburk
město Nymburk

Teoretické znalosti obvykle převažují, není tolik příležitostí se s praxí během studia setkat.

Ing. Martin Mrůzek, Ph.D (43)      
jednatel
agriKomp Bohemia s.r.o.

České školství produkuje za posledních let spoustu rádoby VŠ vzdělaných lidí.  Co ale chybět bude, jsou kvalitně vyučení odborníci. A dobré učňovské školství u nás bohužel tragicky chybí díky „pravicovým komsomolcům“ z 90. let 20. století. Jejich orákulem je dodnes to, že trh vše vyřeší, což v rezortu zemědělství působí nevratně škody.

Ing. Milan Nagy (50)
výkonný ředitel a jednatel firmy
RIM-CZ, spol. s r.o.                                                       

Chybí systém, který by více motivoval k technickému vzdělání.

Alena Nachtigalová (53)      
ředitelka
Nachtigall Artists Management, s.r.o.                                                   

Kvalitní odborníci chybí, viz neúspěšná výběrová řízení na ředitele kulturních institucí.

Ing. L'ubomír Páleník  
generální ředitel a předseda představenstva
HARTMANN – RICO a.s.                                                      

Všeobecně panuje názor, že kvalita školství se zhoršuje, ale může to byt jenom nostalgie nás dříve vzdělávaných. Souhlasím s názorem, že je stále méně kvalitních techniků.

RNDr. Věra Palkovská
starostka města
Město Třinec

Kvalita českého školství klesla s poklesem požadavků na absolventy těchto škol. Vznikla řada studijních bezobsažných oborů bez možného uplatnění v praxi. Došlo k naprostému zanedbání učňovského školství a podpory řemesel, chybí propojení školy s praxí. Kromě jazyků by opět měla maturitní zkouška obsahovat i matematiku. Chceme-li kvalitní pedagogy, mělo by se zlepšit jejich finanční ohodnocení.

Ing. Miroslav Pazderka
finanční ředitel      
Aramark, s.r.o                                                                     

Myslím, že systém školství je založen na zvýšené poptávce společnosti po vyšším vzdělání nebo zvyšujících kvotach vysokoškoláků, kteří ale nedosahují očekávané odbornosti. Na to ve svém důsledku doplácejí ti nejlepší, protože se úroveň výuky přizpůsobuje průměru.

Ing. Jaroslav Pehal  (50)
předseda představenstva
NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s.                                                

Myslím, že existují absolventi škol, kteří jsou v praxi „použitelní“. Je potřeba je ale hledat a dát jim příležitost. Naše školství je připravuje úzce teoreticky. Jak to chodí v praxi, se musejí teprve naučit. Důležité je, aby byli ochotni se i nadále vzdělávat. Protože žijeme v prostředí, které se neustále mění a vyvíjí, mění se i požadavky na lidi, kteří chtějí být úspěšní.

Lubomír Pisk                                   
Předseda představenstva
Zemědělské družstvo Kouty    

Chybí koncepčnost. Zemědělské školství neprodukuje absolventy použitelné pro praxi.

Ing. František Plachý (48)
ředitel společnosti    
Novem Car Interior Design, k.s.

Osobně si myslím, že vzniká celá řada vysoce specializovaných oborů a technologií, pro které ani školy neexistují. Kvalitní odborníky si musí tedy firmy „dovychovat“ vlastními silami v praxi.

Ing. Jiří Potěšil (49)    
Ředitel divize Power products v ČR
ABB s.r.o.                                                              

Chybí kvalitní, technicky vzdělaní absolventi, kteří jsou pro českou exportně orientovanou ekonomiku potřební.

Jiří Povolný 
předseda představenstva  
MÁTRA TRANSPORT a.s. 

České školství, zejména učňovské, je v žalostném stavu a úroveň absolventů stále klesá.

Mgr. Martin Prachař     
Generální ředitel                  
KORDÁRNA Plus a.s.                                                       

V našem oboru rapidně ubývá uchazečů o zaměstnání s technickým vzděláním, v kombinaci s jazykovou vybaveností je setkání s takovým člověkem téměř zázrak.

Ing. Jiří Prášil,, CSc. (59)    
Generální ředitel
ZKL, a.s.                                                    

České školství, zejména to vysokoškolské, je příliš liberální. Stát by měl dotace do školství diferencovat a upřednostňovat obory, na jejichž rozvoji má zájem. Dostupnost kvalitních odborníků pro praxi je rozdílná. Zde v Brně je v důsledku četného technického a odborného školství dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců podstatně lepší, než v jiných oblastech, např. Chomutově a Šumperku.

Václav Pšeja  (64)    
předseda družstva
OBZOR, výrobní družstvo Zlín  

Bohužel naše školství produkuje hodně vysokoškoláků, ale ne v technických oborech. Snažil jsem se navázat spolupráci a učilištěm ve Zlíně, ale ani z řad žáků není velký zájem o práci v průmyslu.

Prof. Ing. Karel RAIS, CSc., MBA, dr. h. c. (63)    
rektor
Vysoké učení technické v Brně                                                                  

U rozložení funkce kvality absolventů technických univerzit platí normální rozdělení – existují špičkoví odborníci z řad absolventů, je potřeba je najít ještě na škole a dlouhodobě s nimispolupracovat.

Ing. Jiří Rosenfeld CSc. (65)      
předseda představenstva a generální ředitel
Slovácké strojírny, a.s.

Hodnocení školského systému je na větší prostor pro vyjádření, než je pár řádků tohoto dotazníku. V zásadě je špatný, neboť neodráží požadavky trhu. Stávající populaci ženeme k vyššímu vzdělání, jen jsme nějak pozapomněli, že tato generace, která se připravuje na pracovní život, není o mnoho mentálně silnější než ty generace před nimi. Jen jim vnucujeme vysokoškolské vzdělání a v konečném důsledku ženeme tyto mladé lidi do pasti jménem nezaměstnanost a neuplatnitelnost na trhu práce.

Jan Rýdl                                       
předseda představenstva
TOS VARNSDORF a.s.     

Úroveň  technického školství je největším ohrožením naší konkurenceschopnosti. Tvrzení, že o technické obory není zájem zastírá skutečný důvod tohoto úpadku, který je v zjednodušeném přístupu vycházející z teze „trh to vyřeší“. To nemůže fungovat, je-li to doprovázeno absolutní volností škol a platbou za žáka bez ohledu na potřeby trhu práce.

Zdeněk Sobota  (52)
předseda družstva  
Obzor, výrobní družstvo, Plzeň

České školství žije z dřívější podstaty a nastavení na podstatně vyšší počet narozených dětí. Střední a vysoké školství je decimováno příspěvky státu na studenta namísto uplatnitelnosti absolventů. Tomu odpovídá nedostatek technických odborníků v průmyslové zemi, která se ještě před 15 lety chlubila vzdělanou populací! 

Ing. Zdeněk Stuchlík (55)      
Generální ředitel a předseda představenstva
ZPA Smart Energy a.s.                                               

Náročné vývojové i výrobní pozice. Na trhu je dost absolventů středních i vysokých škol, ale v oborech, které průmyslové podniky moc nepotřebují. Řekl bych, že různých vysokých škol je až nadbytek a díky tomu obecně klesá kvalita. A to jak škol, protože v této zemi zase není tolik opravdu erudovaných pedagogů, aby saturovali všechny nově vzniklé „university“ a „instituty“, tak i absolventů, protože ani dobrých studentů není tolik, aby byli většinou studující mládeže. Prostě je tu spousta absolventů se středoškolskými či vysokoškolskými diplomy, ale jejich použitelnost je diskutabilní, a to jak strukturou, tak schopnostmi.

David Svatoš (36)          
generální ředitel                                
Logio s.r.o.                                                 

VŠ v našem oboru jsou příliš orientované na zastaralou teorii. Snažíme se vychovávat budoucí zaměstnance v rámci trainee programu.

Ing. Jan Světlík (54)      
předseda představenstva a generální ředitel
VÍTKOVICE HOLDING a.s.

Naše školství je v krizi a vychovává nezaměstnatelné lidi. To je pro průmysl velký problém. Proto máme mimo jiné vlastní střední školu a gymnázium.

Ing.  Petr Šimeček     
předseda družstva
JZD Staré Hamry                             

České školství neprodukuje dostatečný počet kvalitních odborníků pro praxi. Je nedostatek zootechniků, agronomů, mechanizátorů, zato však přebytek ekologů, chovatelů koní, manažerů krajinotvorby atd. Není to ale chyba školství, ale politiků, kteří působí v rozvoji společnosti již negativně, a z toho pak odvozené společenské atmosféry.

Dipl. Ing. Václav Škeřík (57)
předseda  představenstva a generální ředitel  
Farmtec, a.s.  

Školství, díky rozvratu v 90.letech, si nesporně pohoršilo. Např. na místo ekonoma naší firmy se přihlásí 150 uchazečů, na místo projektanta pozemních staveb nikdo.

Ing. Jan Šlajs (34)      
ředitel výstavby
Metrostav a.s.                                                       

Zcela jistě tomu tak není zejména u dělnických profesí stavební výroby, nejen proto společnost Metrostav již několik let intenzivně spolupracuje s řadou stavebních učilišť a jejich žáky v několika směrech podporuje. Širokou spolupráci s vysokoškolskými a středoškolskými institucemi již snad ani není nutné v souvislosti s naší společností připomínat.

Jaroslav Šrajer                
jednatel
TEXSR s.r.o.                                                         

K otázkám školství nejsem kompetentní se vyjadřovat.

Mgr. Karolína Topolová
generální ředitelka
AAA AUTO Group NV

Dává kvalitní teoretický základ, ale mohlo by se více zapojit aktivně do spolupráce s firmami při uplatnění absolventů v praxi.

Ing. František  Trnka (60)    
ředitel  
Obchodní družstvo  Soběšice           

Vzhledem k tomu, že začínáme pociťovat nedostatek odborného dorostu do dělnických profesí a hrozí za čas kolaps našeho zemědělství, jsem propagátorem programu ZS ČR „Zemědělství žije“.

Radka Turková  (45)
Ředitelka úseku řízení produktů korporátního bankovnictví
Česká spořitelna a.s.

Domnívám se, že absolventům obecně chybí více kontaktu s praxí před ukončením studia.

Jaroslav Tyc  (53)      
majitel firmy, generální ředitel, jednatel    
Strojírna TYC s.r.o.          

České školství produkuje dostatečné množství středoškoláků a vysokoškoláků pro teorii. Záleží na každém jedinci, jestli bude dobrý v praxi. Základ je ale v tom, že my potřebujeme učňovskou mládež, která si může střední vzdělání dodělat. Co s moderními stroji a technologiemi, když je nemá kdo obsluhovat. V tom je politika českého školství nejslabší a je zde velký prostor pro zlepšení.

Mgr. Eva Urbanová (49)      
strategický manažer
AMPeng, s.r.o.                                                 

Nejsem zcela přesvědčená o systému školství, neboť studenti nestudují v řadě případů profesi, ale jen školu.

Ing. Marie Vávrová                           
ředitelka
LYCKEBY  CULINAR a.s.

Po systematické decimaci technického školství v 90. letech začíná svítat na lepší časy. To byla vždy naše silná stránka. Myslím si ale, že se dá mnohé ještě vylepšovat, např. cizí jazyky, logické myšlení, etika, etiketa a psychologie.

Remon L. Vos (42)    
jednatel    
CTP Invest, spol. s r. o.

The overall quality of Czech graduates or workforce is good to excellent is what most of our clients say. We need to make sure that we keep these experts in our country therefore it is better to build a production facility or design centre in the Czech Republic instead of seeing a talented person moving to a different part of the world. Many of the foreign investors came to the Czech Republic and central Europe years ago for low cost manufacturing. Most of them are still here and have grown to a high-tech production facility with integrated design centres. Especially during the recession in Europe many companies have extended their operations in the Czech Republic as part of their right-sizing and not always down-sizing. Smart growth, consolidating, design, assembly and production centres from other parts of Europe or the world. This has happened only because skilled work force is available in the Czech Republic and because the Czech Republic is strategically located in the hearth of Europe. Future generations need to be well educated so the Czech Republic will be the innovation centre of Europe. This can only happen in case we have strong companies who have activities in our country. Especially in the region of Pilsen, Brno but also Ostrava. Also in these cities we have been able to create business parks, attract investors and we are always in touch with the universities about the needs and future needs of our business partners. Investing in people is key.

Ing. Jiří Vyskočil, CSc.  (56)      
jednatel  
HVM Plasma spol. s r.o.                                                               

Domnívám se, že způsob řízení školství na všech úrovních způsobil rozvrat nekoncepčnosti a neefektivnost vzdělávání. Tím české školství produkuje velký počet odborníků s velmi nízkou připravenosti po odborné i morální stránce.

Ing. Libor Witassek, MBA (43)      
Managing Partner    
DC VISION, s.r.o.                                                             

České školství je ve fatálně špatné struktuře, navrhuji přesunout dvě třetiny všech prostředků, určených na vysoké školy, do technických oborů. Chybí nám nejméně 50 000 nových inženýrů ročně!

Miroslav Závada, MBA                               
Facility manager
Krajská majetková p.o.

Neprodukuje. Domnívám se, že  je to celoevropský problém.

Milan Zavadil, MBA (37)    
Generální ředitel, Předseda představenstva  
M&M reality holding a.s.        

Bohužel zde stále přetrvává systém školství z Rakousko-Uherska. Tzn. potlačení vlastních úvah ve prospěch memorování. Ze zkušenosti mohu říci, že české školství produkuje hlavně poslušné zaměstnance se strachem přicházet s vlastními řešeními.

Jindřich Zítek  (57)      
generální ředitel
VSP DATA a.s.                                        

Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe, ale vzdělávací systém by měl zajistit jejich přípravu. Spolupráce středních a vysokých škol s podnikatelským prostředím, využití akademického potenciálu k řešení konkrétních průmyslových výzev je asi nejefektivnější odzkoušenou formou. Díky naší úzké spolupráci se školami v místě a v oboru nemáme větší problém se zajištěním pracovníků, určitým problémem zůstává opakovaný odchod vysokoškoláků do větších měst, především Prahy.

Pavel Žerníček (37)
ředitel společnosti
BC Morava, s.r.o.                                                      

Ne, to si nemyslím. Školství již dávno neprodukuje dostatečný počet dělnických profesí, ale není to chybou školství, ale spíš nezájmem žáků o tyto obory. Je zcela evidentní nepoměr mezi vyučeným dělníkem a absolventem filozofické fakulty s titulem Bc., kteří každoročně opouštějí školní ústavy.

Ing. Karel Žďárský
generální ředitel a předseda představenstva společnosti
Farmet a.s., Manažer roku 2013:

Technické vysoké školy si ve většině udržely slušnou úroveň přípravy studentů, nicméně je jich velký nedostatek.

Ing. Jiří Žák
předseda představenstva
FARMAK, a. s.

Bohužel velmi často jsou absolventi vysokých škol nepoužitelní. Jednou za pět let získáme schopného absolventa – chemika díky tomu, že náš vedoucí R&D přednáší na univerzitě, vede studenty (diplomové práce), učí doktorandy.

Ing. Lubomír Štefka
ředitel Střední školy technické a ekonomické
Brno

Po určitou dobu nebyl o práci ve školství velký zájem a tak zejména mezi pedagogickými pracovníky je starší generace.

Miroslav Šrédl
předseda družstva, manažer odvětví výroba a zpracování textilu, oděvů a kůže
STYL PLZEŇ, výrobní družstvo invalidů

Bohužel pro některé průmyslové obory a služby musíme hledat pracovníky na zapracování, protože vzdělávací obory již neexistují.

Miroslav Šole
člen představenstva pro Evropu a Japonsko, ředitel pro střední a východní Evropu
Compass Group PLC / Eurest, spol. s r. o.

Velmi často se však stává, že absolventi nejsou ochotni k nám nastoupit, neboť nejsou ztotožněni s tím, že by měli tzv. „sloužit“. Chtějí pouze rozhodovat, přikazovat, chovat se „šéfovsky“ a brát velké peníze. Žel musím konstatovat, že to je žákům jak středních, tak vysokých škol vtloukáno do hlavy během jejich studia – že si mají tvrdě jít za svou kariérou, požadovat vysoké platy a nezačínat tzv. „od píky“.

Miroslav Ostrý
předseda představenstva
Hestego, a.s.

Chybí nám absolventi technických profesí. Proto si „přeškolujeme“ studenty, kteří vystudovali líbivé obory, které však trh práce není schopen v takovém rozsahu vstřebat.

Ing. Štefan Makariv, MBA
Operations Director
Kinsgpan a.s.

Převládají absolventi, kteří jsou vzděláváni pro minulost nebo jen pro manažerské pozice, naopak chybí systém vzdělávání pro dělnické nebo střední profese, který byl ke škodě ČR v 90. letech rozmetán trhem, kdy jediným kritériem ve vzdělávání byl zisk. Je nutné odvrátit hrozící katastrofu způsobenou „tržními komsomolci“. Je proto třeba konečně vylepšit systém vzdělávání a postavení učitelů – musí se stát opět prestižní profesí. Podle mých zkušeností z Evropy (zejména z Finska) je, bohužel, v zemi J. A. Komenského vzdělání a příprava studentů na praktický život méně efektivní.

Jiří Košulič
generální ředitel a předseda představenstva
RTS, a.s.

Dnešním absolventům chybí dostatečná znalost teorie, mají mnohdy znalosti z praxe, ale to pro nás není tak důležité jako teoretický základ.

Dipl. Ing. René Kocourek
jednatel, Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců 2013
WOLF SYSTEM spol. s r.o.

Někteří čerství absolventi pro nás použitelní jsou, nicméně je řada indikátorů, že úroveň vzdělání klesá.

Ing. Stanislav Jaša
ředitel a předseda představenstva
Zemědělské družstvo Budišov

To, co je dnes klíčové, jsou kompetence. Nejde tedy o to, co absolventi vědí, ale co s tím dokážou udělat, převést do života. Musí to dále rozvíjet a dokázat používat v nových situacích. V tomto smyslu naše školství zaostává. Jde i o to, aby profese učitele byla vysoce ceněna celou společností, prestižní jako například ve skandinávských zemích.

Ing. František Hellebrand
předseda představenstva
Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA:

Absolventi, bohužel, nejsou dobře připraveni na vykonávání konkrétní práce, jsou spíše vzděláváni pro minulost. Je to i důsledek podceňování školství, které bylo pod taktovkou pravice řízeno tržními silami a tedy prioritně pojednáno jako byznys, ke škodě celého národního hospodářství.

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva, Manažer odvětví chemického a farmaceutického průmyslu 2013
ČEPRO, a.s.,

Obecně více spokojeni jsme s absolventy vysokých škol, problémy máme u absolventů středních vzdělávacích stupňů, kde jejich připravenost na praxi je pro nás spíše nedostatečná.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu