• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • 2015-01-16-hanak-prumysl-ma-budoucnost-422-238

  Cíle SPČR ve vzdělávání

  Předškolní, základní a střední vzdělávání

  Vzdělávání na vysokých školách

  Vyšší odborné vzdělávání

  Další vzdělávání
   

  » Více v článku

 • 2016-02-svaz-prosadil-zmeny-02-422-238

  Svaz ve školství prosadil řadu systémových změn

  Součástí kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání bylo prosazování systémových změn v oblastech vzdělávání i výzkumu, vývoje a inovací. 

   

  » Více v článku

 • 2015-12-dsc1325-zaverecna-konference-422-238-2159

  Závěrečná konference projektu Rok průmyslu

  Konference shrnula výsledky celoročního projektu a umožnila prezentaci subjektů, jež se v průběhu roku aktivně zapojili do průběhu kampaně.

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-9-15

  Financování vzdělávání

  Otázky související s objemem a strukturou prostředků vynakládaných v ČR na oblast vzdělávání…

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-8-13

  Kvalita a relevance vzdělávání

  Kvalita a relevance vzdělání ve společnosti je ve svém důsledku ovlivňována řadou vzájemně spolupůsobících faktorů.

   

  » Více v článku

KVALITA A RELEVANCE VZDĚLÁVÁNÍ 

Kvalita a relevance vzdělání ve společnosti je ve svém důsledku ovlivňována řadou vzájemně spolupůsobících faktorů. Mezi ty hlavní patří především kvalita škol, kvalita pedagogů, kvalita a obsah vzdělávacích programů či kvalita a motivace žáků a studentů. Jako zásadní se jeví i kvalita a...

Kvalita a relevance vzdělání ve společnosti je ve svém důsledku ovlivňována řadou vzájemně spolupůsobících faktorů. Mezi ty hlavní patří především kvalita škol, kvalita pedagogů, kvalita a obsah vzdělávacích programů či kvalita a motivace žáků a studentů. Jako zásadní se jeví i kvalita a vzájemná propojenost celého vzdělávacího systému, tak aby poskytoval funkční a flexibilní rámec schopný reagovat na průběžně se měnící potřeby společnosti a ekonomiky.

Majitelé a manažeři firem se většinově shodují v tom, že absolventi všech stupňů škol (tj. vyučení, maturanti, či vysokoškoláci), přicházejí do pracovního procesu s výraznými mezerami jak v odbornosti, tak i ve všeobecných znalostech a dovednostech. V čem však výrazně vynikají nad svými předchůdci, to je v sebevědomí a představě o nadprůměrném ohodnocení ihned po nástupu do práce. Jde jen o generační rozdíl, nebo se tento trend bude nadále prohlubovat?

Výrazná liberalizace školního vzdělávání v uplynulých dvaceti letech nebyla dosud plně následována nastavením minimálních standardů, které musí žák, či student prokázat, aby mohl pokračovat na vyšším stupni, resp. uplatnit své studium v praxi. Zástupci některých občanských iniciativ tvrdí, že nezáleží na tom, co a jak dlouho žák studuje, ale že stát by ho měl v této snaze maximálně podpořit. Dokonce se dozvídáme, že nejdůležitější jsou všeobecné znalosti a dovednosti a odbornost si pak může každý doplnit v praxi. Navíc podle informací z MŠMT stálo studium jen loňských neúspěšných maturantů (bylo jich kolem 20%) přes 2 mld. Kč. A co si myslet o absolventech, kteří po mnoha letech vzdělávání neovládají základní matematické operace a neumějí přemýšlet logicky? Právě proto prosazujeme povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ a povinnou matematiku u maturity.

Ze zahraničních analýz a zjištění jasně vyplývá, že největší vliv na to, jestli žák využije v průběhu vzdělávání celý svůj talent a možnosti, má učitel. Vždyť kdo jiný je se žákem pravidelně několik hodin denně v intenzivním kontaktu. Učitel může (v závislosti na svých schopnostech) mnoho zlepšit, ale také mnohé zkazit. Jakou by podle vás měl procházet budoucí učitel přípravou a praxí, aby dokázal většinu svých žáků vytáhnout k maximálnímu výkonu? Souhlasíte s tím, že učitel by měl procházet během svého profesního působení několika stupni atestací (podobně jako lékaři), na něž by se vázaly i změny v jeho finančním ohodnocení? A jak lze vůbec poznat, kdo je dobrým učitelem..?

Sledujeme také se znepokojením, jak se pomalu vytrácí mezi žáky schopnost něco konkrétního vytvořit a vyrobit. Snažíme se proto o podporu polytechnické výchovy a technických předmětů nejen na základních, ale už v mateřských školách. Podporujeme technické zájmové vzdělávání na všech úrovních. Bude to ale pro uchování příslovečné tvořivosti a vynalézavosti českého národa stačit?

Svaz průmyslu a dopravy, který zastupuje více než 1400 firem, chce výrazně působit na změny vzdělávací soustavy od mateřských školek až po vysoké školy. Stát již na základě našich doporučení podnikl několik kroků k výrazným změnám ve vzdělávání. Vědí všechny firmy například o tom, že školní vzdělávací programy středních škol jim umožňují se školou dohodnout výuku konkrétních témata a technologií, které daný podnik používá? A že ředitel školy může angažovat jejich zkušené pracovníky, jako tzv. odborníky z praxe?

Co si o tom myslíte vy?

Zobrazit celý článek
Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu