• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • IMG_0929 422-238

  Strojírenské fórum 2016

  Strojírenské fórum 2016 bylo o best practices

  » Více v článku


  Lídři adresovali vládě zcela konkrétní požadavky

  » Více v článku

 • 2016-03 Kuchtová ZK Mitas P1240002 422-238

  Pracovní cesta GŘ Dagmar Kuchtové po Zlínském kraji

  Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR podpořila přímý dialog Svazu s firmami

   

  » Více v článku

 • roboti-03-2015-10-422-238-1822

  Start Průmyslu 4.0 v ČR za aktivní účasti SP ČR

  Iniciativa se má stát národním „kick-off“ materiálem pro zahájení debaty o předpokladech a důsledcích dopadů tzv. 4. průmyslové revoluce v českém prostředí

   

  » Více v článku

 • Informační technologie (ICT)

  Elektrotechnický průmysl – Výstavní síň české průmyslové výroby. ČR má v tomto odvětví nadpůrměrné výsledky.

 • Hutnický a slévárenský průmysl

  Základem těžkého průmyslu ve výroba kovů. Na území ČR má dlouholetou tradici.

 • Důlní průmysl

  Geologické podmínky na území ČR jsou výzvou pro důlní konstruktéry. K dobývání uhlí vytvářejí speciální zařízení pro účinnou a bezpečnou těžbu.

 • Sklářský průmysl

  Originální značkové kolekce a speciální zakázky pro domácí i zahraniční doběratele – To je směr, kterým se úspěšně vydalo české sklářství.

Strojírenské fórum 2016 bylo o best practices

Ing. Miroslav ŠabartJedním z hlavních témat Strojírenského fóra, které se konalo 22.–23. března v Praze, bylo technické školství. Byl mu věnován celý druhý den konference. Oproti loňskému ročníku se letošní program rozšířil o téma vysokého školství. Společným mottem dvoudenní konference byly best practic v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovací či průmyslového designu a především v již zmíněném odborném školství.

O tématech 3. ročníku Strojírenského fóra jsme hovořili s Ing. Miroslavem Šabartem, generálním ředitelem společnosti ŽĎAS, a. s., který je zároveň předsedou představenstva a prezidentem Svazu strojírenské technologie.

Co z pohledu ředitele významné strojírenské firmy a prezidenta Svazu strojírenské technologie vidíte jako největší bolest našeho školství?

Už druhou dekádu řeší strojírenské firmy v České republice výrazný pokles nabídky kvalifikovaných pracovních sil z řad odborného technického dorostu. Vedle demografického poklesu počtu narozených dětí byl významnější příčinou přesun zájmu studentů směrem k humanitním oborům. Je to vidět i na srovnání počtu nově otevíraných tříd gymnázií oproti vyšším odborným školám s technickým zaměřením.

Některé firmy nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců řeší tím, že zakládají své odborné školy. Spolupracuje vaše firma s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou?

Naše společnost ŽĎAS se dlouhá léta podílela na chodu místního středního technického učiliště. I po převedení školy na jiného zřizovatele zůstává spolupráce na stejně dobré úrovni. Žáci a studenti VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou pro nás představují novou generaci zaměstnanců a je naším zájmem provoz školy materiálně i morálně podporovat.

Generuje tedy škola dostatečný počet odborně zdatných pracovníků pro potřeby vaší společnosti?

Firma ŽĎAS jako největší zaměstnavatel v regionu Žďárska samozřejmě pociťuje nedostatek technicky vzdělaných lidí. Nejde jen o dělnické a střední technické profese, ale snažíme se získávat i vysokoškolsky vzdělané techniky. Je to dáno také tím, že ŽĎAS je zaměřen na dodávky náročných investičních celků s vysokým podílem přidané hodnoty a technického know-how. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou pro nás představuje významného partnera právě v oblasti středních technických profesí, stejně tak jako v případě vysokého podílu studentů odcházejících na vysoké technické školy, u kterých následně předpokládáme návrat do rodného regionu.

Jedním z témat letošního Strojírenského fóra byl trh, export a zahraniční zkušenosti. Jaká je vaše exportní politika?

ŽĎAS je firma s vysokým, více než padesátiprocentním podílem výroby určené na export. Mezi naše obchodní partnery patří země s vysokým absorpčním potenciálem a je zřejmé, že stále hledáme nové možnosti, jak operativně rozšířit portfolio našich zákazníků. Dodávky velkých investičních celků mají však své specifické problémy. Ty představuje především dlouhodobá příprava jednotlivých projektů, zajištění financování zakázek a samozřejmá je jistá opatrnost v oblasti sledování změn společenského klimatu v daných teritoriích.

Co českému průmyslu v této oblasti nejvíce chybí?

Po dlouhou dobu postrádal export v oblasti strojírenství často výraznější politickou podporu. To se naštěstí v posledních letech změnilo, a tak můžeme do řady vytipovaných regionů vstupovat jako rovnoprávní účastníci hospodářské soutěže.

Dalším tématem byly inovace. Jak vidíte roli Průmyslu 4.0 v této oblasti?

Akciová společnost ŽĎAS patří mezi nejvýznamnější strojírenské firmy v České republice. Ale její význam není dán pouze velikostí nebo hospodářskými výsledky, nýbrž také podílem na technickém rozvoji a inovacích v rámci výrobního sortimentu. Je samozřejmé, že podpora výzkumu a vývoje je pro nás naprosto klíčová, a to včetně spolupráce s významnými partnery v oblasti výzkumu a vysokého technického školství. Čtvrtá průmyslová revoluce, kterou ve své otázce zmiňujete, by vedle automatizace a digitalizace výroby a jejího řízení měla pro nás představovat především výzvu a příležitost pro rozšiřování výroby s vysokou přidanou hodnotou.

Jak vnímáte poslání Strojírenského fóra a co od něj očekáváte?

Strojírenské fórum se vyprofilovalo na významné setkání zástupců firem a osobností českého průmyslu. Vedle nejvyšších představitelů konkrétních firem se na něm scházejí i vlivné osobnosti ze státní správy, stejně tak jako zástupci výzkumné a vývojové základny, včetně odborníků z řad vysokého technického školství. Díky této široké účasti se konference vyprofilovala do podoby významné platformy pro výměnu názorů a krystalizaci nových trendů, které mohou být i touto formou představovány odborné veřejnosti a následně uváděny do praxe. Myslím, že i letošní ročník patřil k těm, jejichž program přináší nové myšlenky a představuje obohacení pro všechny zúčastněné.

Prezentace z jednotlivých bloků konference 

Blok I. – Zajímavé trhy, export a zahraniční zkušenosti

Nový přístup státu v oblasti ekonomické diplomacie
Přednášející: Ing. Martin Tlapa, náměstek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Moderní nástroje podpory exportu
Přednášející: Ing. Vladimír Bärtl, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Specifika ruského a ukrajinského trhu z pohledu manažerského i obchodního
Přednášející: Ing. Pavel Cesnek, skupina NOEN

KOVOSVIT MAS, a.s. - Strategie na exportních trzích
Přednášející: Ing. František Švec, KOVOSVIT MAS, a.s.

Jak pomoci exportu
Přednášející: Jitka Haubová, korporátní bankovnictví, Komerční banka

Efektivní engineering jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti
Přednášející: Ing. Michal Brijar, EY

Dopřejte si vysoké exportní marže - Srozumitelná řešení pro každého, kdo chce profitabilně exportovat
Přednášející: Martin Vosecký, CATRO spol. s r.o.

Blok  II. – Nástroje výzkumu a vývoje v úspěšném inovačním procesu

Podpora průmyslového designu na cestě ke zvýšení konkurenceschopnosti
Přednášející: MgA. Martin Tvarůžek, Martin Tvarůžek Design

Výstupy a závěry z konference PPP 4.0 (Připraveno pro průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce)
Přednášející: Ing. Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace České republiky, ELCOM a.s.

Zlepšovatelské hnutí - projekt Zebra, Inovační aktivity
Přednášející: Bc. Jan Gregor, MSc, MBA, Jitka Šturmová, Škoda auto a.s.

Zákaznický přístup ve výzkumu a vývoji v centru Intemac
Přednášející: Ing. Radomír Zbožínek ml., Intemac Solutions, s.r.o.

Příběhy České inovace - inspirujících příběhy osobností, inovátorů a jejich podporovatelů
Přednášející: Roman Šiser, Česká inovace

Blok  III. – Restrukturalizované (moderní) technické školství – jeden z nosných pilířů úspěchu firem

Skryté, ale významné překážky na cestě k technickému vzdělávání
Přednášející: prof. PhDr. Petr Matějů, PhD., Vysoká škola finanční a správní, spoluautor Ing. Pavel Zelený, Institut pro sociální a ekonomické analýzy

Problém začíná již na základní škole
Přednášející: prof. PhDr. Petr Matějů, PhD.

Tři podmínky: matematika, matematika, matematika, …
Přednášející: prof. PhDr. Petr Matějů, PhD.

Tradice jako závaží
Přednášející: Ing. Pavel Zelený, prof. PhDr. Petr Matějů, PhD.

(Anti)diskriminační potenciál maturity
Přednášející: prof. PhDr. Petr Matějů, PhD., Ing. Pavel Zelený

Hlavní překážkou je český vzdělávací systém
Přednášející: prof. PhDr. Petr Matějů, PhD., Ing. Pavel Zelený

Školství - limitující faktor českého průmyslu
Přednášející: Ing. Otto Daněk, ATAS Elektromotory Náchod, Asociace exportérů

Absolvent strojního inženýrství v high-tech firmě
Přednášející: Ing. Vladislav Mazúrek, PhD., MESIT Holding

Mistři řemesel - nehledejte, vybírejte! Řemeslo v hledáčku mladých
Přednášející: Eva Svobodová, MBA, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Jak získat akreditaci pro firemní průmyslovou školu
Přednášející: Ing. Jan Rýdl, TOS Varnsdorf, a.s.

Dnešní úloha odborných technických škol
Přednášející: Ing. Miroslav Žilka, CSc., SPŠS, škola hlavního města Prahy

Současné úkoly technického vysokoškolského vzdělání, zvýšení jeho atraktivnosti pro mladou generaci
Přednášející: Prof. Petr Zuna, ČVUT v Praze, Inženýrská akademie ČR

Maturitní projekty s podporou partnerské firmy (3D Chemoprag)
Přednášející: Ing. Martin Nermut, Střední průmyslová škola Na Třebešině a SPŠS Betlémská

Spolupráce mezi školou a firmou
Přednášející: Bc. Jan Šindelář, VOŠ SPŠ automobilní a technická,ředitel / Motor Jikov Group a.s. České Budějovice

Nová forma praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů - téma zadává studentům firma, student zpracovává celý maturitní ročník a obhajuje před maturitní komisí a firmou
Přednášející: Mgr. Martin Tobiáš, Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola ve Frýdku-Místku, ředitel
Ing. Jaroslav Zachurczok, VÚHŽ a. s., ředitel

Panelová diskuse 2 - Vysoké školy
Přednášející: Ing. Peregrina Štípová a Martin Gregor, VUT v Brně a její průmysloví partneři

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu