• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce TRW – DAS se SŠTO

I v letošním roce se TRW-DAS aktivně zapojilo do druhého cyklu dvouletého projektu SŠTO „Podpora technického vzdělávání v Jihočeském kraji“, který má podpořit zvýšení zájmu studentů o technické obory.

V tomto školním roce se ho zúčastnilo 14 studentů oboru Mechanik seřizovač. Celkem absolvovali 10 přednášek, připravených našimi zaměstnanci. Studenti se mohli dozvědět, jak v reálu funguje logistika, jak je řešena kvalita, štíhlá výroba, technologie aj.

14. dubna 2015 naopak studenti museli připravit prezentace, které prezentovali nejen svým spolužákům z nižších ročníků, ale také pedagogům a samotným přednášející z řad TRW-DAS. Komise, sestavená z kantorů a zástupců naší firmy, vybrala nejlepší prezentovanou práci.  

Vítězem se stal Vladimír Běhoun, který převzal od generálního ředitele věcný dar tablet Lenovo Yoga. Ještě jednou gratulujeme.

Také bych ještě jednou ráda poděkovala všem kolegům – přednášejícím, za jejich kladný a aktivní přístup, přípravu a samotnou realizaci jednotlivých přednášek a workshopů, které byly nad rámec jejich pracovní náplně.

Iva Hopianová
Training Specialista

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu