• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce TAJMAC-ZPS a SPŠ Polytechnické COP Zlín

V roce 2014 se podařilo navázat intenzivnější spolupráci se SPŠ Polytechnickou COP Zlín. Už v roce 2008 společnost TAJMAC-ZPS, a.s., darovala škole obráběcí centrum MCFV 1050 BASIC s řídícím centrem Sinumerik a příslušenstvím. Cena tohoto obráběcího centra s příslušenstvím byla v hodnotě 1.740.000 Kč.

Co se uskutečnilo v roce 2014

15. června 2014 se škola aktivně zúčastnila Dne otevřených dveří společnosti TAJMAC-ZPS, a.s., v prostorách firmy ve Zlíně – Malenovicích. Cílem akce bylo představit společnost jako tradiční strojírenskou firmu s perspektivní budoucností. Bohatý program a krásné počasí přilákaly k prohlídce areálu přes 2 000 návštěvníků. Organizátoři chtěli ukázat rodičům a jejich dětem perspektivu budoucího zaměstnání v oblasti strojírenství. O akci vyšel také článek ve Zlínském deníku, který akci hodnotil jako úspěšnou.

Společnost TAJMAC-ZPS, a.s., se naproti tomu zúčastnila Dne otevřených dveří SPŠ Polytechnické COP Zlín v jejích prostorách, které škola pořádala 21. a 22. listopadu 2014. Prezentací firmy TAJMAC-ZPS, a.s. chtěli její zástupci podpořit nábor dětí na strojírenské obory.

V průběhu letních měsíců roku 2014 společnost TAJMAC–ZPS, a.s., poskytla SPŠ Polytechnické – COP Zlín sponzorský dar formou generální opravy stroje. Konkrétně se jednalo oopravu čtyřvřetenové vrtačky VR 4/20B. Slavnostní předání proběhlo 12. září 2014. Hodnota generální opravy stroje byla ve výši 290.400 Kč. O celé akci opět informoval Zlínský deník.

Ke konci roku 2014 byl schválen tzv. program „Prospěchových stipendií“, neboli motivační finanční dar poskytnutý ze strany společnosti TAJMAC-ZPS vybraným studentůmz oborů Mechanik seřizovač, Strojní mechanik, Obráběč kovů a Elektrikář silnoproud. „Prospěchové stipendium“ bude poskytováno na konci pololetí, resp. na konci školního roku vybraným studentům na základě splnění těchto kritérií.

Průměrný prospěch do

1,5

13.000,- Kč

za pololetí

Průměrný prospěch do

1,8

10.000,- Kč

za pololetí

Průměrný prospěch do

2,2

  7.000,- Kč

za pololetí

Průměrný prospěch do

2,5

  4.000,- Kč

za pololetí


Kromě výše uvedeného průměrného prospěchu musí být k získání prospěchového stipendia splněny také tyto podmínky:

 • Vybraný student nesmí být hodnocen z žádného předmětu horší známkou než dobrou (3).
 • Vybraný student nesmí mít z odborného výcviku známku horší než chvalitebnou (2).
 • Vybraný student nesmí mít z chování známku horší než výbornou (1).

Studenti, kterým bylo poskytnuto prospěchové stipendium, absolvují odbornou praxi v rámci svého studia na pracovišti společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. Dále jim bude nabídnuta možnost letních brigád.

Při předávání stipendií budou seznámeni s pracovištěm, kde budou vykonávat svoji praxi. Záměrem tohoto projektu je umožnit, aby si perspektivní studenti osvojili praktické dovednosti a získali profesní vazby na naši společnost.

Lze předpokládat, že se studenty podaří přesvědčit, že firma TAJMAC-ZPS, a.s je perspektivní zaměstnavatel, a studenti se po úspěšném absolvování školy mohou stát jejími zaměstnanci. Škole byly taktéž dle domluvy předány nástroje ze skladu společnosti, které si vybrala. Tyto nástroje budou sloužit studentům při praktickém vyučování. Společnost TAJMAC-ZPS, a.s., také věnovala dar do tomboly na ples školy –  tablet v hodnotě 8.000 Kč.

Spolupráce v jednání

Společnost TAJMAC-ZPS v současné době jedná o nákupu měřícího stroje pro zkvalitnění výuky studentů. Cena měřícího stroje 1.461.000 Kč.

Od školního r. 2015/2016 se jedná o nákupu pracovních kalhot pro všechny studenty 1. ročníku strojírenských oborů, asi 120 kusů, kde 1 kus bude mít hodnotu cca 600 Kč.

Probíhá jednání o dalších generálních opravách strojů, které slouží pro výuku strojírenských oborů.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu