• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • Hejného matematika chce být pro školáky i na tabletech

  Tvůrci prezentují hru Matemág. Pomůžete jim?

   

  » Více v článku

 • P1240071-422-238

  Zaměstnavatelé mohou opět žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

   

  » Více v článku

 • 2016-01-img2094-deti-a-technika-422-238-2202

  Školy nerozvíjejí zájem dětí o techniku, míní rodiče

  Rodiče školních dětí očekávají, že se průmyslu bude dařit lépe, nemají však o něm dostatek informací, které by potomkům předávali.

   

  » Více v článku

 • videopruvodce_sm

  Videoprůvodce obory

  Informačním systém videoprůvodců vám usnadní hledání vaší vzdělávací a profesní dráhy.

   

  » Dle oborů

  » Dle pracoviště

  » Dle pracovní činnosti

 • 2016-02-ministryne-valachova-02-422-238

  Kateřina Valachová: Ve školství se podařilo nastartovat změny

  Ministryně Kateřina Valachová hodnotí výsledky Roku průmyslu a naznačuje další možnosti zkvalitnění technického školství.

   

  » Více v článku

 • 2015-01-spektrum-svarec-422-238

  Firmy narážejí na nedostatek kvalitních absolventů

  Firmy mají nedostatek pracovníků v profesích. Situace se podle nich v budoucnu nezlepší.

   

  » Více v článku

 • Reportáž z konference Elixír do škol

  Krátký sestřih z třídenní konference Elixír do škol, která se konala v Hradci Králové. Více se o celém projektu dozvíte v samostatném článku.

Školy nerozvíjejí zájem dětí o techniku, míní rodiče

Děti a technikaRodiče školních dětí očekávají, že se průmyslu bude dařit lépe, nemají však o něm dostatek informací, které by potomkům předávali. Zájem o technické vzdělání v dětech podle názoru rodičů nedokáže budovat ani školský systém a chybí podle nich také propojení škol s firmami i technicky zaměřené kroužky. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání pro Svaz průmyslu a dopravy ČR realizovala společnost IPSOS.

Součástí cílů Roku průmyslu a technického vzdělávání bylo, mimo jiné, postupně měnit k lepšímu vnímání průmyslu a technických oborů mezi veřejností. Ve snaze zjistit, jaké jsou postoje veřejnosti a zda v tomto ohledu dochází k nějakým posunům, organizoval Svaz či jeho partnerské subjekty řadu anket, průzkumů a šetření veřejného mínění. V průběhu roku byl zjišťován například pohled veřejnosti na české školství a na úroveň základních škol, v rámci soutěže Manažer roku, jejímž je SP ČR spoluvyhlašovatelem, pak i aktuální názory vrcholných manažerů v České republice na tato témata.

Mezi svými členskými firmami pořádal SP ČR ankety, jednu z nich například se specifickým zaměřením na absorpční kapacitu firem pro stáže studentů středních škol. Chtěli jsme navázat na zjištěné poznatky a v závěru roku detailně prozkoumat, jaké postoje má naše populace a zejména pak rodiče dětí a žáků vůči technickým oborům a průmyslu. Proč zaujímají právě takové postoje a ne jiné? Jaké existují bariéry u rodičů a dětí vůči technickým oborům?

40 procent rodičů neví k jakému typu vzdělání své děti směrovat

Výzkumné šetření bylo na základě výsledků výběrového řízení zadáno renomované agentuře IPSOS. V průzkumu nás jako zadavatele šetření zajímalo, jaké faktory z pohledu rodičů nejvíce ovlivňují výběr střední školy a následně i výběr vysoké školy pro jejich děti. Dále jsme chtěli vědět, jaké jsou obecně postoje veřejnosti k technickému vzdělávání a průmyslu a co podle rodičů působí kladně či záporně na směřování dětí k technickému vzdělávání. Respondentská základna byla poměrně široká a relevance výstupů je tedy významná. Ptali jsme se 548 rodičů dětí od 10 do 15 let a 461 rodičů dětí od 16 do 18 let. Výstupy průzkumu byly poprvé představeny 3. prosince 2015 na Závěrečné konferenci kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání v Praze.

TechnikaPředstavu o tom, na jakou školu poslat své dítě ze základní školy, má podle průzkumu 60 procent rodičů – přednost však dávají gymnáziím nebo středním odborným školám, na střední průmyslové školy pomýšlejí výrazně méně. Maturitu považuje za důležitou téměř 90 procent rodičů, vystudovanou vysokou školu jen 58 procent rodičů. Vystudování vysoké školy totiž podle nich nemusí znamenat, že se dítě v těžké konkurenci absolventů prosadí.

Za nedostatečnou rodiče považují práci pedagogicko-psychologických a výchovných poradců, existence toho mála kariérových poradců, kteří v ČR působí, jim podle všeho zůstává utajena úplně. Podle rodičů poradci děti směrují příliš obecně, ale neposkytují jim rady, jaký konkrétní obor si mají vybrat a proč. Nedostatečná je podle rodičů také nabídka kroužků s technickým zaměřením – jejich nedostatek na základních i středních školách pociťuje asi 85 procent rodičů. Současné školství dle rodičů nedokáže budovat v dětech zájem o technické vzdělání, který je přitom podle nich potřeba vytvářet již od základní školy. „Chybí nám aktivity, které by na školách dokázaly děti seznámit s technickými obory a rozvíjet jejich nadání. Chybí nám propojení ve spolupráci firem a škol, exkurze do průmyslových podniků a intenzívnější podpora zvyšování zájmu o technicky zaměřené kroužky,“ říkají rodiče.

Technické vzdělávání se stále těší dobrému renomé

Dobrou zprávou podle výsledků průzkumů je, že technické vzdělávání má stále mezi rodiči dobrou pověst. Tou horší, avšak očekávatelnou zprávou je, že postrádá pilíře, které by mohly pomoci reálný zájem veřejnosti o techniku zvýšit. S technickým vzděláním se mezi veřejností pojí představy o moderních oborech a vyspělých technologiích. Avšak i přesto, že všichni očekáváme, že se průmyslu bude dařit lépe, zájem o technické vzdělávání bude podle rodičů v příštích letech paradoxně klesat.

Alarmující je, že rodiče nemají, podle svých vyjádření, o technickém vzdělávání dostatek informací a nedokážou si udělat jasnou představu o budoucím uplatnění absolventů s technickou školou.  Z průzkumu tak vyplynulo i jedno zcela jasné poselství pro marketing a náborová oddělení průmyslových výrobních firem: rodičům chybí z jejich strany jasná a srozumitelná komunikace – představení konkrétních pozic, zapojení reálných osob do propagace a reference absolventů i zaměstnavatelů.

Na zvýšení zájmu o techniku musí společně pracovat stát, školy i zaměstnavatelé

Děti a technikaCo může podle rodičů pomoci zájem o technické obory zvýšit? Především je nutné pracovat na rozpoznání a rozvíjení technického zájmu a talentu u dětí již od základní školy. Za nezbytné považují rodiče především zatraktivnění výuky matematiky, fyziky a chemie na všech stupních vzdělávání. Jako dílčí opatření, které by rovněž mohlo pomoci, vidí pořádání rukodělných a technických dílen (praktických hodin) na základních školách ve spolupráci s odbornými školami tak, aby děti zaujaly, tzn. například i formou zapojení moderní techniky a technologií. Zájem a vztah o techniku je dle rodičů potřeba důsledně budovat také přímým kontaktem – prostřednictvím exkurzí do továren, návštěv či reálnou výukou v prostorách science center, dnů otevřených dveří ve výrobních podnicích i technicky zaměřených školách.

A co radí rodiče právě jim, školám, aby přilákaly větší zájem jich samotných i jejich potomků? Osobní kontakt a zkušenosti jsou nenahraditelné – „zacilte na třídní schůzky, zpřístupněte exkurze, navštěvujte děti ve škole,“ radí respondenti průzkumu prostřednictvím svých odpovědí středním i vysokým školám technického zaměření. Podle rodičů by školy měly více komunikovat směrem k žákům a k nim, rodičům, nabourávat stereotypní představy a ukázat svoji aktivitu, modernost a perspektivy uplatnění svých absolventů.

Kvalitní webové stránky jsou základ – bývá vhodné je však nějakým způsobem ozvláštnit např. propagačním videem ukazujícím zájem o nové studenty. Rodiče zaujme i možnost praxe při studiu a spolupráce s úspěšnými firmami – vyplatí se proto uvádět jména konkrétních firem a reference. A jak reagují rodiče na prohlubující se trend úbytku dívek v technických oborech? „Dokažte, že technické obory nejsou jen pro kluky – představte jim i vaše studentky a absolventky!,“ říkají...

Kampaň Svazu průmyslu cílila správným směrem, jeden rok však nestačí

"Z průzkumu jasně vyplývají úkoly zejména pro státní a veřejnou správu, na které Svaz poukazoval v průběhu celého loňského Roku průmyslu a technického vzdělávání. Rodiče a děti nemají dostatek informací o technickém vzdělávání, nedokážou dostatečně vyhodnotit výhodu technických oborů pro budoucnost dětí. Školství v tomto směru selhává. Naší enormní snahou je proto pootočit kormidlo vzdělávacího systému, není to však záležitostí jen jednoho roku, ten může být jen začátkem výraznějších změn," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

"Z názorů rodičů vyplývá, že by zájem o technické obory měl být rozvíjen již na základních školách, což se zatím příliš neděje. Stává se, že se výhody technického vzdělávání k dětem často nedostanou, protože rodič je nedovede sám dobře představit", komentuje výsledky průzkumu Tomáš Macků z agentury IPSOS.

Kompletní výsledky průzkumu

 

David Vondrák,
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
koordinátor projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu